Görlitzer ART

Wieża | Tomasz Domański | Hotherstraße


Do wspaniałej „kolekcji“ zabytkowych wież, baszt i dzwonnic kościołów dołączyła współczesna forma rzeźbiarsko-architektoniczna. Wysoka na 7m wieża pierścienna jest rzeźbą otwartą i zaprasza publiczność do interakcji. Pozwala na fizyczną obecność w sercu rzeźby, pełniejszą percepcję obiektu sztuki. Po uniesieniu głowy i spojrzeniu w górę można zobaczyć niezwykłe sklepienie. Kolejne progi konstrukcji, załamania światła na okręgach, dostarczają poczucia obcowania z materią niemal organiczną. Bycie we wnętrzu rzeźby sprzyja estetycznej kontemplacji. Postmodernistyczna wIEża wprowadza nową jakość w historyczną architekturę Görlitz.