Görlitzer ART

Stado | Piotr Wesołowski | Elisabethstraße, Marienplatz, Theaterwiese


 Inspiracją do stworzenia przestrzennej trzyczęściowej formy stał się ruch, mobilność, migracja, wspólnota, rodzina. Projekt jest geometryczną metaforą przymusowej (uchodźcy, migranci zarobkowi) jak i mobilności z wyboru (turyści, podróżnicy), symbolem poruszającej się grupy, która jak stado szuka najlepszego miejsca do odpoczynku lub wędruje do wyznaczonego celu. Praktycznym wymiarem idei towarzyszącej instalacji jest jej wędrówka w przestrzeni miejskiej. Stado dwukrotnie zmienia lokalizację. Materiał instalacji, perforowane metalowe płyty, sugerujące lekkość i łatwość poruszania się, realizują zamysł artystyczny na płaszczyźnie formalnej.